Hovedpine

10% af Danmarks befolkning har spændingshovedpine mindst en gang om ugen.
3% af Danmarks befolkning – ca 150.000 personer – har spændingshovedpine 15 dage eller flere om måneden.

Hvis du lider af hovedpine, er det altid en god ide at føre hovedpinedagbog over dine anfald. På den måde kan du holde øje med, hvornår du får et anfald fx i forhold til første menstruationsdag. Denne information er vigtig for behandleren, når vedkommende skal afgøre, om der er tale om migræne, menstruationsmigræne, spændingshovedpine eller andre former for hovedpine.

Følgende symptomer bør føre til lægekontakt:

Kontakt egen læge snarest ved vedvarende hovedpine. Hovedpine ledsaget af hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær, træthed samt psykisk ændring.

Ring til vagtlægen eller tilkald Falck ved pludselig opstået svær hovedpine. Hovedpine ledsaget af et eller flere af følgende symptomer: bevidsthedspåvirkning, kvalme, opkastning, høj feber, stivhed i nakken, kramper, synsproblemer, problemer med at føle eller styre arme og ben.